0

Vad är alger?

Alger är faktiskt akvarieväxter också, men de saknar blad, stjälk och rötter.
Till skillnad från växter, som behöver viloperiod varje dygn, så kan alger ta upp näring oavbrutet.

Varför får man alger i akvariet?

Alger finns i allt vatten, även kranvatten och som sporer i luften.
Det är därför omöjligt att undvika att ”få in” alger i akvariet, och de kommer inte heller med växterna eller fiskarna. Algernas enda chans till tillväxt ät att ta upp näring genom vattnet, och vill man förhindra detta ser man lämpligtvis till att minska mängden näring i vattnet. Jämför med tex algblomning i Östersjön pga övergödning!

Några faktorer som påverkar förekomsten av alger:

– Mängden mat du ger fiskarna, dvs hur mycket näring du tillför akvariet
– Storleken på filtret, och balansen på filtret
– Ljuskällan
– Antal ljustimmar per dygn
– Mängden växter i akvariet, och tillståndet på dessa
– Mängden järn i vattnet
– Algätande fiskar, (ancistrus, otto, siamensis, poecilia)

Lysrör är att föredra framför glödlampor

Lysrören bör inte bara äldre än 12 månader, och de behöver inte lysa mer än åtta till tio timmar per dag. Använd gärna en timer för att reglera lystiden.

Det råder alltid ett konkurrensförhållande mellan alger och akvariets växter, och som akvarister ser vi gärna att växterna vinner detta ”krig”.
Plantera gärna mycket snabbväxande växter i akvariet, då dessa tar upp överskottsnäring i vattnet. Bra växter är tex Hygrophila, Ceratopteris och Sagittria. Det är bättre att klippa ner och rensa bort växter som växer för mycket, än att ha klena växter, eller växter som inte växer alls.