0

Uppstart av akvarium

Placera akvariet på ett jämnt underlag och använd frigolit eller akvariematta underst. Då akvarier blir mycket tunga när de är fyllda med vatten, sten och grus, är det mycket viktigt att bänken är stabil. Placera inte akvariet i direkt solljus. Torka ur akvariet. Placera ut stora stenar innan gruset hälls i.

Detta för att förhindra att de faller ner om fiskarna gräver i gruset. Stora stenar bör placeras på tex ett hinklock för att förhindra att trycket på bottenrutan blir för stort.

Fyll på med nytvättat grus, ett hundraliters akvarium behöver ungefär 20kg grus.

Tillsätt tempererat vatten men fyll inte ända upp. Plantera växter och placera ut rötter. Rötter innehåller garvsyra som kan göra vattnet brunt, men det är inte farligt. Däremot sänker syran vattnets pH-värde, så det är inte lämpligt att ha rötter om man ska ha tex malawiciklider i akvariet. Ta reda på vad dina fiskar trivs i för vattenvärden.

Sätt i pump och termostatvärmare och ställ in temperatur. Starta inte värmaren förrän den är täckt av vatten, då den kan spricka annars. Olika fiskar trivs i olika temperaturer, men runt 26 grader kan vara lämpligt att börja med.

Fråga när du köper fiskar vilka temperaturer de passar i

Fyll upp resten av vattnet och sätt igång pumpen och värmaren. Tillsätt bakteriekultur i vattnet. Låt akvariet stå i minst en vecka innan fiskarna får flytta in. Övermatning är den vanligaste anledningen till att fiskar dör, speciellt i nya akvarier. Städa regelbundet från start, fiskar mår bäst av små vattenbyten som utförs ofta.